Privredna komora Srbije i Udruženje pivara Srbije, koje u svom sastavu okuplja 3 najveće kompanije na srpskom tržištu, 7. Jula 2023. godine svečanim događajem u Privrednoj komori Srbije, najavili su početak kampanje “Odgovorno i oprezno – vodimo računa o sebi i drugima”. U narednim fazama sledi podrška zdravstvenih institucija.

Cilj ove kampanje je da na dugoročnom nivou edukuje mladu populaciju i potrošače o važnosti usvajanja kulture odgovorne konzumacije pivarskih proizvoda.

Kampanja će, u 2023. godini obuhvatiti edukaciju stručnjaka – psihologa, lekara opšte prakse i stručnjake različitih profila, koji će u narednim fazama kampanje sveobuhvatno raditi sa mladom populacijom i potrošačima u vidu javnih događaja, tribina u studentskim domovima i slično.

Continue reading “Pokrenuta kampanja Privredne komore i Udruzenja pivara – Odgovorno i oprezno”