O udruženju

Udruženje pivara Srbije čine tri vodeće pivare u Srbiji: Apatinska pivara, Carlsberg Srbija i Heineken Srbija i najveći proizvođač slada – Sladara Soufflet, koje zajedno čine sve da uz saradnju sa državom i drugim zainteresovanim partnerima stvore održivu klimu za rast i razvoj pivarske industrije, ostvarivanje njenog punog potencijala, što ujedno doprinosi dobrobiti srpske ekonomije, životne sredine, društva i same pivarske poslovne zajednice.

Iako osnovano 2015. godine, svoj kontinuitet Udruženje vuče još od davne 1958. godine.

Ujedinjujemo najveće pivare i sladaru u Srbiji u jedan glas pivarstva za promociju piva i dobrobit pivarske industrije i društva!

About image
About image

Misija i ciljevi

 • Obezbediti efikasnu, usklađenu i pozitivnu zakonsku klimu, bez diskriminatorskih propisa za industriju piva.
 • U što većoj meri obezbedi stabilnost i predvidljivost ekonomskih kretanja od interesa za industriju piva (akciza, porezi, takse na vodu, ambalažu, procenat alkohola, depozit, kaucija, ambalažnina).
 • Unapređuje poslovni razvoj industrije piva u Srbiji.
 • Zastupa i promoviše zajednička mišljenja svojih Članova radi unapređenja zajedničkih interesa.
 • Unapređuje komunikaciju, saradnju i trajni dijalog između Udruženja i državnih organa Srbije.
 • Promoviše poboljšanje i ažuriranje zakonskih propisa Srbije kao i da priprema stav svojih Članova o nacrtima zakona.
 • Sarađuje i održava dobar odnos sa državnom administracijom da bi se prebrodile poteškoće i prepreke koje mogu postojati u odnosima sa Članicama ili Udruženjem i u ekonomskim odnosima sa drugim zemljama.
 • Podnosi potrebne administrativne, pravne i ostale predloge koji se odnose na poboljšanje funkcionisanja industrije piva.
 • Što je više moguće obaveštava svoje Članove i ostale zainteresovane strane o zakonskim propisima u Srbiji.
 • Ima komunikaciju sa drugim organizacijama pivara širom regiona i sveta da bi se: a) stekle koristi od zajedničkih praktičnih razmena i b) ispitali određeni metodi za poboljšanje regionalnog poslovanja i
 • Izvšrava ostale dužnosti relevantne za Članove Udruženja i za Udruženje u celini.
 
About image

Organizacija

Struktura organa Udruženja

Dijagram organizacije

Članovi UO

Nikos Zois

Igor Vukašinović

Apatinska pivara
predsednik UO udruženja

Nikos Zois

Neda Đokić

Heineken Srbija

Nikos Zois

Pavel Erankevich

Carlsberg Srbija

Nikos Zois

Borislav Aralica

Sladara Soufflet

Nikos Zois

Nada Filipović

Udruženje Pivara Srbije