Poštovani,
Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je Udruženje pivara Srbije od 1. februara 2023.
godine na poziciji direktora imenovalo Nadu Filipović.
Nada Filipović poseduje 25-godišnje korporativno iskustvo u oblasti poslovne komunikacije,
odnosa sa javnošću i odnosa sa državnim organima, radeći na velikom broju strateških
projekata u partnerstvu sa poslovnim udruženjima, Viadom Republike Srbije i njenim
resornim ministarstvima, brojnim insititucijama, kao i medijima širom zemlje i regiona.
Smatramo da će Nada Filipović na funkciji novog direktora Udruženja pivara Srbije svojim
dugogodišnjim i sveobuhvatnim poslovnim iskustvom dati veliki doprinos daljem razvoju
Udruženja i pivarske industrije u Srbiji.
S poštovanjem,
Igor Vukašinović
Predsednik Skupštine Udruženja Pivara Srbije i
Generalni direktor za Srbiju i Crnu Goru
Apatinska pivara

Eurostat je objavio istraživanje u vezi sa proizvodnjom, izvozom, uvozom i potrošnjom piva u 2020. na teritoriji EU. U godini za nama, u kojoj su se život i navike munjevito menjale, menjala se i statistika u pivarskoj industriji. Istraživanje je pokazalo da je Nemačka najveći proizvođač piva u EU, Holandija najveći izvoznik, Francuska najveći uvoznik, te da je najveći rast u proizvodnji zabeležen u Slovačkoj, a najveći pad u Italiji.

U poređenju sa 2019. godinom, proizvodnja piva u EU je smanjena za osam procenata, dok je proizvodnja bezalkoholnog piva ostala stabilna. Ukupna proizvodnja piva u EU u 2020. iznosila je 74 litra po stanovniku. Tokom 2020. u EU proizvedeno je oko 32 milijarde litara piva koje sadrži alkohol, kao i 1,4 milijardi litara piva čiji procenat alkohola je manji od 0,5% ili ga uopšte ne sadrži.

Nemačka najveći proizvođač piva u 2020.

Nemačka je u 2020. bila najveći proizvođač piva u EU, sa proizvedenih 7,5 milijardi litara. Svako četvrto pivo koje sadrži alkohol, 24% ukupne proizvodnje u EU, proizvele se pivare u Nemačkoj. Nakon Nemačke slede Poljska sa proizvedenih 3,8 milijardi litara piva (12% ukupne proizvodnje u EU), Španija (3,3 milijardi litara ili 10% proizvodnje EU), Holandija (2,5 milijardi litara, odnosno 8%), Francuska (2,1 milijarda litara, odnosno 7%), Češka (1,8 milijardi litara, odnosno 6%) i Rumunija (1,7 milijardi litara, odnosno 5%).

Slovačka zabeležila najveći rast proizvodnje piva, a Italija najveći pad u 2020.

U poređenju sa 2019. godinom, Slovačka je u 2020. zabeležila najveći rast proizvodnje piva koje sadrži alkohol, sa porastom proizvodnje od čak 25%. Rast proizvodnje zabeležen je i u Grčkoj, Litvaniji i Francuskoj, ali iznosio je svega 3%. Najveći pad proizvodnje piva zabeležen je u Italiji i iznosio je 46%, a ovaj trend zabeležen je i u Hrvatskoj sa 29%, Španiji 14%, Mađarskoj 13%, kao i u Austriji sa 11%.

Holandija najveći izvoznik piva u 2020.

Najveći izvoznik piva u 2020. bila je Holandija. Čak 1,9 milijardi litara piva koje sadrži alkohol, što čini 21% ukupnog izvoza piva iz EU, Holandija je izvezla na teritoriju EU i van granica Unije. Slede je Belgija (1,7 milijardi litara; 19 % ukupnog izvoza), Nemačka (1,5 milijardi litara; 17%), a zatim i Francuska i Češka (obe po 0,5 milijardi litara; odnosno 6% izvoza) kao i Irska i Poljska (obe po 0,4 milijardi litara; odnosno 5% ukupnog izvoza piva). Pivo od proizvođača iz EU, sem na teritoriju Unije, najviše se izvozilo u Sjedinjene Američke Države (895 miliona litara; 22% ukupnog izvoza piva izvan EU) i Ujedinjeno Kraljevstvo (881 milion litara; 21%).

Francuska najveći uvoznik piva u 2020.

Francuska je u 2020. uvezla čak 0,8 milijardi litara piva, odnosno 16% ukupnog uvoza EU (unutar i izvan EU). Nemačka je uvezla 0,7 milijardi litara (13%), a slede Italija (0,6 milijardi litara; 12%), Holandija (0,6 milijardi litara; 11%) i Španija (0,5 milijardi litara; 10%).

Prilikom uvoza iz zemalja koje nisu članice EU, države članice favorizovale su britansko pivo (268 miliona litara; 51% ukupnog uvoza piva izvan EU u 2020.), kao i meksičko pivo (95 miliona litara; 18%).

Proizvodnja i konzumacija piva u Srbiji u 2020.

U Srbiji je u 2020. proizvedeno preko 5.1 miliona hektolitara piva. Izvoz, usmeren na zemlje regiona ali i ka članicama EU, je iznosio više od 1,4miliona hl, dok je uvoz iznosio više od 380.000 hl (najvećim udelom iz zemalja EU).

Godina 2020. usled pandemije donela je, opravdano, ograničenje rada ugostiteljskih objekata, kao i zabranu organizovanja muzičkih i drugih dešavanja, što je svakako bio veliki udarac na industriju. Ovo su ključni faktori koji su uticali na drastičan pad industrije tokom 2020, a koji se nastavio i tokom prve polovine 2021. Gledano kroz brojke, u odnosu na 2019. pivski sektor je u 2020. zabeležio pad od 7,19%, pad izvoza od 10,05%, pad potrošnje piva od 5,55%, što je rezultiralo da se i ukupan državni prihod od pivskog sektora umanji za čak 15,49%.

Ovi podaci jasan su pokazatelj kako je srpsko tržište piva odreagovalo na globalne promene i pandemiju virusa COVID-19. Konzumacija piva u Srbiji je usled pandemije pala na 62 litra po glavi stanovnika u 2020. godini, tako da je potrošnja ispod evropskog proseka. Kada je reč o izvozu piva, Srbija jedan od najvećih izvoznika piva u zemlje članice EU, nakon Velike Britanije i Meksika.

Više informacija koje su obuhvaćene ovim istraživanjem možete pogledati na linku https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210805-1 gde se mogu pronaći i podaci u vezi sa navikama u konzumaciji alkohola, koje se dosta razlikuju od zemlje do zemlje, navike u odnosu na polnu i starosnu strukturu.