Uspesi i rezultati

 • Kontinuiranim ulaganjem i investicijama u iznosu od preko 236 miliona EUR, u periodu od 2008. do 2014. godine, članice Udruženja su ne samo uspele da prekinu negativan trend na srpskom tržištu piva, već i da od 2015-2016. godine stabilizuju i podignu pivarsku industriju na noge.
 • Tokom 2019. godine država je od pivarske industrije u državni budžet inkasirala preko 287,6 miliona EUR pihoda, dok je usled COVID-19 pandemije prihod države tokom 2020. godine iznosio 269,6 miliona EUR. Ovi prihodi su prvenstveno od PDV, poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, akciza i korporativnih poreza.
 • Ukupna zaposlenost u pivarskoj industriji je do pandemije COVID-19 iznosila preko 15 hiljada ljudi.
 • Sirovine se pretežno nabavljaju lokalno, a domaći slad čini 97% pivarskog tržišta.
 • Ponosimo se time što naše članice poštuju stroge propise i pravila, koriste najviše standarde u proizvodnji i plasiranju piva, ali i time što imaju obavezu da ne koriste genetski modifikovane sastojke.
 • Odgovorno poslovanje naših članica i samog Udruženja ogleda se i u širokoj mreži inicijativa i društveno odgovornih kampanja koje se odnose na odgovornu konzumaciju piva i vožnju, kulturu i edukativne aktivnosti.
B2B image
B2B image

Doprinos tokom Covid-19 pandemije

Tokom 2020. godine i globalne pandemije koja je značajno izmenila način poslovanja pivara, ali i delovanja te ponašanja čitavog društva, pivare okupljene u Udruženju pokazale su visok nivo svesnosti okolnosti u kojima posluju. Kroz svoje delovanje kao i kroz svoje programe podrške lokalnoj i široj zajednici, pivare su izdvojile značajne donacije kako u novcu tako i u materijalnim sredstvima. Samo tokom 2020. godine, pivare su izdvojile preko EUR 500.000 i to na:

 • Donacije prema Ministarstvu zdravlja Srbije.
 • Donacije prema Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.
 • Donacije prema Kliničko bolničkom centru Zemun i Kliničko bolničkom centru Zvezdara.
 • Donacije u zaštitnoj opremi prema loklanim zajednicama i zdravstvenim ustanovama.
 • Donacije u zaštintoj opremi za partnere u HoReCa sektoru

Pivare su tokom 2020. takođe podržale infrastrukturne projekte u lokalnim zajednicama kao i rad kulturnih i sportskih organizacija.