Poštovani,
Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je Udruženje pivara Srbije od 1. februara 2023.
godine na poziciji direktora imenovalo Nadu Filipović.
Nada Filipović poseduje 25-godišnje korporativno iskustvo u oblasti poslovne komunikacije,
odnosa sa javnošću i odnosa sa državnim organima, radeći na velikom broju strateških
projekata u partnerstvu sa poslovnim udruženjima, Viadom Republike Srbije i njenim
resornim ministarstvima, brojnim insititucijama, kao i medijima širom zemlje i regiona.
Smatramo da će Nada Filipović na funkciji novog direktora Udruženja pivara Srbije svojim
dugogodišnjim i sveobuhvatnim poslovnim iskustvom dati veliki doprinos daljem razvoju
Udruženja i pivarske industrije u Srbiji.
S poštovanjem,
Igor Vukašinović
Predsednik Skupštine Udruženja Pivara Srbije i
Generalni direktor za Srbiju i Crnu Goru
Apatinska pivara