LOADING

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Ujedinjujemo najveće pivare
i sladaru u Srbiji u jedan
glas pivarstva za promociju
piva i dobrobit pivarske
industrije i društva!

Udruženje pivara Srbije predstavlja kontinuitet udruživanja u pivarstvu još od 1958. godine. U ovom trenutku, Udruženje posluje sa šest vodećih predstavnika pivarske industrije u Srbiji: Apatinska Pivara, Beogradska industrija piva i slada BIP, Valjevska pivara, Carlsberg Srbija, Sladara Maltinex i Heineken Srbija.

Cilj udruživanja članica je podsticanje kontinuirane saradnje sa državom i partnerima, stvaranje održive klime za rast i razvoj pivarske industrije, ostvarivanje punog potencijala i doprinos razvoju srpske ekonomije.

Udruženje pivara Srbije predstavlja kontinuitet udruživanja u pivarstvu još od 1958. godine. U ovom trenutku, Udruženje posluje sa šest vodećih predstavnika pivarske industrije u Srbiji: Apatinska Pivara, Beogradska industrija piva i slada BIP, Valjevska pivara, Carlsberg Srbija, Sladara Maltinex i Heineken Srbija.

Cilj udruživanja članica je podsticanje kontinuirane saradnje sa državom i partnerima, stvaranje održive klime za rast i razvoj pivarske industrije, ostvarivanje punog potencijala i doprinos razvoju srpske ekonomije.

 • Ko smo mi?

  Predstavnici pivarske industrije okupili su se u julu 2015. godine da svojim potpisima daju saglasnost na odluku o osnivanju „Udruženja pivara Srbije“. Jednoglasnom odlukom svih tada je usvojen osnivački akt i naše Udruženje od tada predstavlja kontinuitet rada nacionalne pivarske organizacije od prvog takvog udruživanja još daleke 1958. godine u staroj Jugoslaviji, od kada je menjalo formu i broj članica.

  Udruženje radi kroz Skupštinu udruženja koju čine svi članovi, Upravni odbor, predsednika i izvršnog menadžera, kao i kroz brojne radne grupe sa posebnim temama od interesa za organizaciju.

  Rad Udruženja danas podržavaju predstavnici članica potpisnica: Apatinska Pivara doo, generalni direktor Vladimir Novaković, Beogradska industrija piva, slada i bezalkoholnih pića Beograd (Bip – M6), direktor Aleksandar Popovski, Akcionarsko društvo za proizvodnju piva i bezalkoholnih pića Valjevska pivara, direktor Aleksandar Rajevac, Carlsberg Srbija doo, Čelarevo, generalni direktor Vladimir Vava, Sladara Maltinex doo, Bačka Palanka, direktor Borislav Aralica, Heineken Srbija doo Zaječar, Alexandros Daniilidis.

  Upravni odbor čini pet članova: Vladimir Novaković, Alexandros Daniilidis, Aleksandar Rajevac, Vladimir Vava i Borislav Aralica, dok su zastupnici Udruženja Vladimir Novaković, predsednik Upravnog odbora i Rebeka Božović, izvršna menadžerka Udruženja.

  Skupština organizacije „Udruženje pivara Srbije“ će u svom mandatu raditi u interesu celokupne pivarske industrije u Republici Srbiji i pratiti izvršenje svih dogovorenih aktivnosti, a mi verujemo da će ovakav način rada doneti uspeh i vrhunske rezultate u daljem poslovanju.

   

  Reč Vladimira Novakovića, predsednika Udruženja pivara Srbije

  Reč Vladimira Novakovića, predsednika Udruženja pivara SrbijePoštovani posetioci, prijatelji i partneri,

  Pozdravljam vas ispred Udruženja pivara Srbije, organizacije koja teži da zajedničkim naporima industrije piva i svih zainteresovanih partnera, radi na stalnom predstavljanju svih aspekata koje donosi poslovanje pivarske industrije u Srbiji. Naš poseban fokus jeste rad na unapređenju domaće poslovne prakse i klime, a na dobrobit ekonomije, životne sredine, društva i same pivarske poslovne zajednice. Udruženju je važno da za budućnost gradi partnerske odnose, jer upravo zahvaljujući njima, glas nas, pivara, se čuje više i dalje.

  Pivarska industrija ukupno, direktno i indirektno zapošljava preko 17.000 ljudi i doprinosi budžetu Srbije sa više od 230 miliona evra godišnje kroz izdvajanja za akcize, poreze, socijalna davanja i doprinose. Međutim, naši podaci govore o tome da industrija piva u prethodnim godinama beleži pad od oko 14%, što, samim tim, utiče i na smanjeni doprinos pivarske industrije ekonomiji i društvu Srbije. 

  Zato je cilj našeg Udruženja da se kroz kontinuiranu saradnju sa državom i partnerima, stvori održiva i predvidiva ekonomska klima za rast i razvoj pivarske industrije kako bi se stabilizovao trend i kako bismo zajednički započeli mogući rast i dostigli nivo tržišta iz referentne 2008. godine, i tako ostvarili svoje pune potencijale i dali još veći doprinos razvoju srpske ekonomije. 

  Udruženje pivara Srbije ima zadatak da razvija i štiti interese industrije, ali i obavezu da promoviše odgovornost. Pod tim se podrazumevaju dve ključne reči: odgovornost (promovisanje odgovorne konzumacije piva) i umerenost (umereno uživanje u pivu). Jedan od najvažnijih ciljeva članica Udruženja jeste da edukuje i propagira odgovornu konzumaciju piva, pa se kampanja za odgovornu konzumaciju piva, definiše u budućnosti kao jedna od najvažnijih aktivnosti Udruženja. 

  Na nivou Udruženja smo usvojili i poseban Kodeks - set pravila igre za naše Udruženje čije odredbe idu i više od postojeće zakonske regulative u našoj zemlji. Time želimo da osiguramo fer utakmicu na tržištu i doprinesemo unapređenju poslovne prakse u našoj industriji.

   

  Reč Rebeke Božović, izvršne menadžerke Udruženja

  Reč Rebeke Božović, izvršne menadžerke UdruženjaŽelim da pozdravim sve ljubitelje piva, sve vas posetioce ovog web sajta!

  Udruženje pivara Srbije, kao krovna organizacija proizvođača piva i slada, u Srbiji posluje od 1958. godine i naše članice pokrivaju preko 98% potražnje na domaćem tržištu. Na nacionalnoj mapi udruženja, ovo nesumnjivo stavlja naše Udruženje na mesto jednog od najstarijih i najznačajnijih.

  Udruženje pivara Srbije posluje sa šest članica, koje su: Apatinska pivara, Beogradska industrija piva BIP, Valjevska pivara, Karlsberg Srbija, Maltinex sladara, Hajneken Srbija, a postoji i veoma živa i intenzivna saradnja sa mnogim drugim Udruženjima, institucijama i partnerima, dok je Udruženje jedan od osnivača organizacije Sepen koja se zalaže za unapređenje životne sredine.

  Krajem 2016. godine, Udruženje je na svojoj konferenciji u hotelu Metropol, predstavilo studiju „Ekonomski uticaj pivarske industrije u Srbiji“  izrađenu u saradnji sa revizorskom kućom EY, koja je dala značajan osvrt na uslove poslovanja pivarske industrije i njen doprinos ekonomiji i društvu. Dogovaranje i rad na povoljnijim uslovima za našu industriju je neophodno kako bi pivarska industrija postigla svoj pun potencijal i još više doprinela ekonomskom i društvenom razvoju Srbije.

  Podaci iz studije pokazuju da pivarska industrija upošljava preko 17 hiljada ljudi direktno i indirektno, i da se 92 odsto sirovina i usluga nabavlja lokalno sa direktnim uticajem na sprsku privredu i poljoprivredu. Takođe, budžetska davanja čine oko 3.3 odsto ukupnih državnih prihoda. 

  Ove i narednih godina želimo da radimo na tome da se pivo vrati na mesto koje mu pripada kao omiljenom piću, koje povezujemo sa najlepšim događajima u životu, slavljima i proslavama, kada se konzumira umereno, pa vas pozivam da nam se pridružite u kampanji o odgovornoj konzumaciji piva, koja kreće 4. avgusta, na Svetski dan piva i u saradnji sa partnerima realizovaće se do kraja godine. Klikom na našu Facebook stranicu, pratite naše dnevne akcije i pivarske priče, učestvujte u konkursima i osvojite nagrade! Živeli!

Ujedinjujemo najveće pivare
i sladaru u Srbiji u jedan
glas pivarstva za promociju
piva i dobrobit pivarske
industrije i društva!

Udruženje pivara Srbije predstavlja kontinuitet udruživanja u pivarstvu još od 1958. godine. U ovom trenutku, Udruženje posluje sa šest vodećih predstavnika pivarske industrije u Srbiji: Apatinska Pivara, Beogradska industrija piva i slada BIP, Valjevska pivara, Carlsberg Srbija, Sladara Maltinex i Heineken Srbija.

Cilj udruživanja članica je podsticanje kontinuirane saradnje sa državom i partnerima, stvaranje održive klime za rast i razvoj pivarske industrije, ostvarivanje punog potencijala i doprinos razvoju srpske ekonomije.

 • Pregled pivarske industrije

  Podaci Udruženja pivara Srbije, čije su članice: Apatinska pivara, Beogradska industrija piva BIP, Valjevska pivara, Carlsberg Srbija, Maltinex sladara, Heineken Srbija, svedoče da je u 2014. godini kroz akcize, socijalna davanja, poreze i doprinose, u budžet uplaćeno 235 miliona evra. Ova suma čini 3,3 odsto budžetskih prihoda, što bi značilo da sa svakom litrom prodatog piva, kroz akcize i PDV u budžet odlazi 30 evro centi. Pivarska industrija kroz direktno i indirektno zapošljavanje za sebe vezuje 17.219 ljudi. Revizorska kuća „Ernst & Young“ je ove rezultate opisala u svojoj studiji „Ekonomski uticaj pivarske industrije u Srbiji“.

  U periodu od 2008. do 2014. godine, članovi Udruženja investirali su u Srbiju 236 miliona evra. Od toga 177 miliona u proizvodnju. Ipak, ova idustrija susretala se sa negativnim trendom, tržište piva u Srbiji doživelo je značajan pad od čak 15%. Pretpostavka je da su glavni razlozi za pad državnih prihoda smanjenje domaće potrošnje i izvoza piva kao i pad vrednosti domaće valute za 46% u odnosu na 2008. Ipak, u poslednje tri godine uspeli su da dosegnu stabilizaciju što je naznaka dugoročnog oporavka. Ponuda nije smanjena, već je povećana. Potrošači se danas u prilici da biraju između različitih vrsta piva, od najpopularnijeg lagera do radlera, pšeničnog piva, tamnog piva i drugih. Veća ponuda i konkurencija su dobre za kategoriju, a samim tim su i interesantnije i primamljivije potrošačima. Povećanje proizvodnje u pivarskoj industriji Srbije za osam odsto, donelo bi u narednim godinama 15 miliona evra dodatnih poreskih davanja državi.

  Proivođači piva koji su članovi Udruženja pivara Srbije, poštuju stroge propise i pravila, koriste najviše standarde u proizvodnji i imaju obavezu da ne koriste genetski modifikovane sastojke. Pored odgovornog poslovanja prema okruženju i državi, održivost udruženja se ne ogleda samo u ciframa, već i u širokoj mreži inicijativa i društveno odgovornih kampanja koje se odnose na odgovornu konzumaciju piva i vožnju, kulturu i edukativne aktivnosti.

  Prosečna godišnja potrošnja piva po glavi stanovnika je 56 litara, što je ispod EU proseka. U EU je 68 litara. Pivo izvozimo u BiH, Mađarsku, Hrvatsku, Crnu Goru i Grčku, a najviše se prodaje u prodavnicama. Čak 2,5 puta više nego u ugostiteljskim objektima. Potrošnja piva po glavi stanovnika se smanjila u poslednjih 7 godina. Razlog tome je porast poreskih davanja koja su direktno uticalo na cenu piva, smanjenje kupovne moći i baze potrošača.

  Za pozitivan rast pivarske industrije u narednim godina potrebna je predvidivost i održivost, stabilizacija akciza i dijalog o podsticajima za pivarsku industriju.

Ujedinjujemo najveće pivare
i sladaru u Srbiji u jedan
glas pivarstva za promociju
piva i dobrobit pivarske
industrije i društva!

Udruženje pivara Srbije predstavlja kontinuitet udruživanja u pivarstvu još od 1958. godine. U ovom trenutku, Udruženje posluje sa šest vodećih predstavnika pivarske industrije u Srbiji: Apatinska Pivara, Beogradska industrija piva i slada BIP, Valjevska pivara, Carlsberg Srbija, Sladara Maltinex i Heineken Srbija.

Cilj udruživanja članica je podsticanje kontinuirane saradnje sa državom i partnerima, stvaranje održive klime za rast i razvoj pivarske industrije, ostvarivanje punog potencijala i doprinos razvoju srpske ekonomije.

 • Naše članice

  Udruženje pivara Srbije

  Krovna institucija domaćeg pivarstva

  Članice Udruženja pivara Srbije sačinjavaju 98% domaćeg tržišta, a svojim zalaganjem i proizvodnjom nerazdvojni su deo naše ekonomije i u budžetu Republike Srbije učestvuju sa 220 miliona evra kroz razne doprinose, akcize, poreze, socijalna davanja. U radu pivarske industrije učestvuje više od 16.500 ljudi, direktno i indirektno zaposlenih.

  Udruženje pivara Srbije okuplja u sebi najveće i najznačajnije proizvođače piva i slada u našoj zemlji. Ovu krovnu strukovnu organizaciju sačinjavaju: Apatinska pivara, Carslberg Srbija, Heineken Srbija, Beogradska industrija piva i slada BIP, Valjevska pivara i Sladara Maltinex. Cilj ovog udruženja je održavanje i dalje unapređivanje kvaliteta, kontinuirano povećanje proizvodnje, ulaganje u postojeća i nova postrojenja, aktivna saradnja sa državnim organima i poslovnim partnerima radi stvaranja što povoljnijeg okruženja za ekonomski rast i razvoj. Članice Udruženja pivara Srbije sačinjavaju 98% domaćeg tržišta, a svojim zalaganjem i proizvodnjom nerazdvojni su deo naše ekonomije i u budžetu Republike Srbije učestvuju sa 220 miliona evra kroz razne doprinose, akcize, poreze, socijalna davanja. U radu pivarske industrije učestvuje više od 16 500 ljudi, direktno i indirektno zaposlenih. Za 9 godina, u periodu od 2007. do 2016. godine članice ovog udruženja investirale su 237 miliona evra u domaće tržište. Neophodno je napomenuti i da se više od 90% sirovina za proizvodnju nabavlja na lokalnom nivou, zašta se godišnje izdvaja preko 100 miliona evra.
  Pivo se u Srbiji pravi još od kasnog srednjeg veka i ubedljivo je najomiljeniji alkoholni napitak, mada je potrošnja piva po stanovniku ispod evropskog proseka. Usled nepovoljnih ekonomskih kretanja, pada kupovne moći stanovništva, rasta poreskih davanja i smanjenja vrednosti domaće valute, pivarska industrija se poslednjih devet godina suočava sa negativnim trendom.Ipak, svojim trudom i zalaganjem Udruženje je uspelo da poveća ponudu, pa danas ljubitelji piva mogu da biraju ukuse od neprikosnoveno popularnog lagera do raznih vrsta radlera. Konkurencija, kvalitet i šira ponuda oživljavaju tržište i povećavaju potrošnju. Udruženje pivara Srbije nada se da će podsticajem pivarske industrije, u stabilnoj i zdravoj ekonomskoj klimi, postići dalji pozitivan rast, na interes svih, od proizvođača, preko države, do krajnjih korisnika. Kodeks ove industrije utemeljen u zakonitosti, poštenju i dobrim poslovnim običajima prirodna je posledica pridržavanja strogih samoregulativnih propisa i pravila.

  Članice su sledeće:

  Apatinska Pivara doo

  Apatinska pivara, na veliku radost ljubitelja piva, postoji i proizvodi pivo već više od 260 godina. Osnovana je 1756. godine u Apatinu kao ,,Carska pivara’’. Uprkos svim potresima i promenama tokom više od dva i po veka, pivara je uspevala da opstane i napreduje. Danas je srpski lider u proizvodnji piva, a Jelen pivo najpoznatiji ovdašnji pivski brend. Uz Jelen pivo proizvode se i : Jelen fresh limun, Jelen fresh grejpfrut, Jelen cool, Nikšićko pivo, Nikšićko tamno, Apatinsko pivo, Stella Artois, Löwenbrau, Beck’s, Staropramen. Apatinska pivara je vrlo aktivna kao pokrovitelj i učesnik raznih kulturnih, muzičkih i sportskih manifestacija, kao u državi tako i u regionu. Dovoljno je samo spomenuti Jelen Super Ligu Srbije, Sabor trubača u Guči, Beck’spirience,Beogradski festival piva, Jelen Live.

  Carlsberg Srbija doo

  Carlsberg Grupacija, u čijem je sastavu i Carlsberg Srbija, zauzima treće mesto među pivskim kompanijama u svetu. Njeni proizvodi mogu se naći na tržištu više od 150 zemalja, a posao u ovom gigantu nalazi 40 hiljada ljudi. Od 2003. godine Carlsberg se pojavljuje na srpskom tržištu postavši većinski vlasnik pivare u Čelarevu, a od 2005. godine pivara sa ponosom nosi naziv Carlsberg Srbija. Jedan od najvećih srpskih zemljoposednika svog vremena Lazar Dunđerski pokazao je svoj istančani poslovni osećaj 1892. godine, kada je osnovao pivaru u Čelarevu. Posle Drugog svetskog rata pivara je prešla u društveno vlasništvo. 1981. godine na tržištu se pojavio Lav, napoznatiji brend ove pivare i jedan od najzastupljenijih brendova na našem tržištu. Uz Lav pivo, Carlsberg Srbija u svom pivskom portfoliu ima i sledeće brendove: Twist Limun, Merak, Tuborg, Carlsberg, Budweiser Budvar, Erdinger, Brooklyn, Guinness, Holsten, Grimbergen i San Miguel. Kao društveno odgovorna kompanija kompanija Carlsberg Srbija je 2015. godine osnovala fondaciju Carlsberg i Dunđerski koja svojim dobrotvornim radom podržava razvoj lokalne zajednice, pomaže očuvanju kulturnog nasleđa Vojvodine i zaštiti životne sredine.

  HEINEKEN Srbija

  HEINEKEN je najrasprostranjeniji proizvođač piva na svetu i ima vodeću ulogu u razvoju i marketingu premium pivskih brendova i cidera. Više od 250 međunarodnih, regionalnih, lokalnih i posebnih vrsta piva i cidera, predvođenih Heineken® brendom, čine snažan portfolio kompanije. Kompanija, prisutna i u razvijenim zemljama kao i u zemljama u razvoju, zapošljava 73.000 ljudi i posluje u 167 pivara i sladara. HEINEKEN u Srbiji postoji od 2008. godine i aktivno posluje u dve pivare u Novom Sadu i Zaječaru, a bogati portfolio sastoji se od brendova: Heineken, Amstel, Kapuziner, Krušovice, Sol, Laško, Zaječarsko, Zaječarsko Crno, PilsPlus i Master. Brend Zaječarsko sa svojom tradicijom dugom 122 godine i kvalitetom odavno se ustalio na srpskom tržištu i postao nezamenljivi deo najdugovečnijeg rock okupljanja u Evrope Zaječarske gitarijade i dugogodišnji sponzor olimpijskog tima Srbije koji će ga podržati i u ciklusu Tokio 2020. Kroz program „Stvaramo bolji svet“, održivost čini sastavni deo poslovanja i pruža dodatnu vrednost za sve naše stejkholdere.Kao jedan od vodećih svetskih proizvođača piva, kompanija HEINEKEN kontinurano sprovodi aktivnosti koje promovišu umereno i odgovorno uživanja u pivu istovremeno postavljajući najviše standarde u proizvodnji, etičkom ponašanju i korporativnoj odgovornosti.

  Beogradska industrija piva

  BIP, Beogradsku industriju piva, je osnovao Čeh Vajnhapal iz Sremske Mitrovice po dozvoli kneza Miloša 1839. godine. Prava industrijska proizvodnja je započela tek 1872. godine, kada je Đorđe Vajfert izgradio fabriku na brdu „Smutekovac“, kod današnje Mostarske petlje, na mestu gde se i danas nalazi. BIP počinje sa radom pod ovim imenom1963. godine i nastavlja staru tradiciju beogradskog pivarstva. Za nepunu deceniju i po stiže do liderske pozicije na tržištu SFRJ. Prvu limenku sa pivom izbacili su na tržište 1971. godine, a 2002. bili su prvi u državi koji su prodavali pivo u plastičnoj flaši i postali apsolutni hit među kupcima. 2017. BIP potpisuje ugovor o tehničkoj saradnji sa kompanijom M6 EDEN SRB Beograd, koja nastavlja da proizvodi dobro poznate brendove: BIP i BG pivo i popularni Ruski kvas. Iste godine BIP postaje Zvanično pivo Sabora trubača u Guči i značajan partner Beer Fest-a u Beogradu i Oktobarfesta u Novom Sadu.

  Valjevska pivara

  „Valjevska pivara“ je počela sa radom 1860. godine kao zanatska radionica, a bitan trenutak za razvoj pivarstva u Valjevu bilo je angažovanje kvalifikovanog pivara Jozefa Ajhingera iz Bavarske 1870. godine. Okupljanjem imućnijih Valjevaca 1891. godine prerasla je u akcionarsko društvo, a uvođenjem parne mašine 1910. godine počinje industrijska proizvodnja piva. Od 2011. godine je u vlasništvu države. „Valjevska pivara“ poverenje potrošača prvenstveno gradi kvalitetom proizvoda, za koje koristi kvalitetnu izvorsku vodu sa lokaliteta u blizini fabrike. Vodeći brend je dobro poznato svetlo „Valjevsko pivo“, a drugi brend je pils pivo „Eichinger“, nazvan po Jozefu Ajhingeru. Proizvodi se prvenstveno plasiraju na tržište Srbije, zatim u Republiku Srpsku, SAD i Kanadu. Kompanija je prepoznata po društvenoj odgovornosti jer je pokrovitelj najznačajnijih kulturnih, turističkih, sportskih i humanitarnih događaja u zapadnoj Srbiji.

  Sladara Maltinex

  Sladara ,,Maltinex’’ od 1974. godine posluje u Bačkoj Palanci. Prvobitni kapacitet proizvodnje bio je 40 000 tona slada. Najveća svetska kompanija za proizvodnju slada, francuski Soufflet Group , privatizuje sladaru 2004. godine i posle ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa kapaciteti su povećani na 72 000 tona slada godišnje. Sladara ,,Maltinex’’ pažljivo prati sve novosti u tehnologiji proizvodnje ječma i kontinuirano radi na poboljšanju proizvodnog ciklusa, zahvaljujući čemu je postala pouzdan partner i jedna od najvećih sladara u čitavom regionu.

  Trezno i oprezno - Izaberi odgovorno!

  Udruženje pivara Srbije posebnu pažnju posvećuje promociji odgovornog konzumiranja piva. Naglašavanje umerene konzumacije i odgovornog odnosa prema pijenju doprinosi poboljšavanju zdravlja, opštoj bezbednosti i pozitivnom životnom stilu ljubitelja piva. ,,Trezno i oprezno. Izaberi odgovorno’’ je kampanja UPS koja traje od Međunarodnog dana piva, 4. avgusta do Svetskog dana odgovorne konzumacije piva, 16. septembra. Između ova dva simbolična datuma, Udruženje je pokrenulo niz aktivnosti koje svojim zanimljivim sadržajem i modernim pristupom potrošačima predstavljaju značaj odgovornog konzumiranja piva, kako za kvalitet ličnog zdravlja, tako i za opštu sigurnost. Ova kampanja okupila je u sebi brojne poznate ličnosti, nevladine i studentske organizacije, stručnjake i institucije Vlade.

Ujedinjujemo najveće pivare
i sladaru u Srbiji u jedan
glas pivarstva za promociju
piva i dobrobit pivarske
industrije i društva!

Slider
Da li
ste znali?

Pivski stomak - mit ili istina

Pivo je posle vode i čaja najomiljenije piće na svetu, koje je svoju popularnost sticalo vekovima. Koristilo se u ishrani, ali i kao lekovito sredstvo i deo religijskih rituala.

Pročitaj više...
Da li
ste znali?

Pivo u brojkama

Pivo gasi žeđ, osvežava, okrepljuje i relaksira. Pozitivan učinak piva ljudi su prepoznali još u pradavna vremena.

Pročitaj više...
Da li
ste znali?

Zašto se često pivo smatra pravom tečnom hranom

Pivo je penušavo osvežavajuće piće sa karakterističnom aromom i gorkim ukusom. Sadrži malu količinu etil-alkohola i zasićeno je ugljen dioksidom. Dobar je emulgator hrane, pospešuje apetit, a njegov ekstrat se lako apsorbuje. Sadrži vitamine B grupe, veoma važne minerale (Mg, Ca, K, Fe, Zn), a pored ugljenih hidrata kojima je bogato, sadrži i proteine, flavonoide i antioksidanse.

Pročitaj više...
Da li
ste znali?

Kako nastaje pivo - od sirovine do krigle

Većina piva se proizvodi od obrađenih žitarica (obično ječma), hmelja, vode i kvasca, a do umeštnosti i znanja majstora piva je da osigura širok spektar stilova piva koristeći iste osnovne sastojke u procesu proizvodnje ovog zlatnog napitka. Kada se pripreme svi sastojci proces proizvodnje piva može da počne. Pivska čarolija se stvara procesom alkoholnog vrenja iz slada, uglavnom ječmenog, zatim…

Pročitaj više...
Arrow
Arrow
Slider

Budi
Odgovoran!

GLOBALNA INICIJATIVA O ODGOVORNOJ KONZUMACIJI PIVA

Priča o odgovornoj konzumaciji piva datira iz 2003. godine kada je osnovano Svetsko udruženje pivara sa ciljem osnaživanja društvene odgovornosti pivarske industrije.
Pivari iz celog sveta udruženi dele znanja i iskustva međusobno, ali i sa svojim partnerima i potrošačima. Već skoro 15 godina Svetsko pivarsko udruženje sprovodi veliki broj inicijativa kako bi, pre svega, edukovali svoje konzumente šta odgovorno ispijanje piva jeste.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

Najveći broj inicijativa odnosio se na neumerenost u ispijanju alkohola, konzumaciju alkohola pri vožnji, i na maloletna lica koja moraju da budu potpuno isključena kada je reč o konzumiranju alkohola, kao i na ekološku održivost i doprinos lokalnim zajednicama u kojima pivarska industrija posluje.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

16. SEPTEMBAR - SVETSKI DAN ODGOVORNE KONZUMACIJE PIVA
Kao rezultat brojnih inicijativa i aktivnosti pivara širom sveta, 2015. godine je 16. septembar ustanovljen kao Svetski dan odgovorne konzumacije piva. Na taj dan pivari u zemljama širom sveta organizuju brojne aktivacije i kampanje kako bi se u društvu što više govorilo i znalo o odgovornoj konzumaciji i kako bi se javnosti približio značaj odgovornosti. Veliki i mali proizvođači piva u svoje inicijative o odgovornoj konzumaciji uključuju i veliki broj zainteresovanih partnera kako bi saradnjom sa njima plasirali poruke ka što većem broju ljudi.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

ODGOVORNA KONZUMACIJA PIVA U SRBIJI

Prema Evropskom istraživanju o upotrebi alkohola koje su realizovali
Ministarstvo zdravlja RS i Institut za javno zdravlje Srbije 􀃅Dr Milan Jovanović Batut”, koje je obuhvatilo mlade uzrasta 15-16 godina pokazuje da je 9 od 10 učenika bar jednom u životu popilo jedno ili više alkoholnih pića, a da jedna četvrtina dece uzrasta 16 godina redovnije konzumira alkohol.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

Prema Nacionalnom vodiču za dijagnostikovanje i lečenje alkohola, najveći procenat ljudi koji piju je u starosnoj grupi 20-34 godine. Statistike pokazuju da je skoro 4.000 saobraćajnih nesreća u 2016. prouzrokovano zbog lošeg psihofizičkog stanja vozača. Vozači pod dejstvom alkohola su učestvovali sa 11,7% u ukupnom broju saobraćajnih nesreća, dok je alkohol uticao na čak 17% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Najveći broj povređenih lica u saobraćajnim nesrećama su mladi uzrasta 15-30 godina.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

Udruženje pivara Srbije promoviše odgovornu konzumaciju piva. Proizvođači piva - članovi udruženja, imaju snažnu samoregulativu, stroge propise i pravila, čak i više od onoga što je propisano Zakonom. Ova pravila čine Kodeks usvojen na nivou industrije koji propagira zakonitost, iskrenost, poštenje i dobre poslovne običaje. Osim toga, članice Udruženja od 2015. godine sprovode brojne inicijative u vezi sa odgovornim i umerenim pijenjem piva, ali i kako bi doprinele društvenom okruženju u kom posluju.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

TREZNO I OPREZNO. IZABERI ODGOVORNO.
Udruženje pivara Srbije pokrenulo je 2017. godine kampanju o odgovornoj konzumaciji piva koja je simbolično počela na Međunarodni dan piva, 4. avgusta i trajala je do 16. septembra - Svetskog dana odgovorne konzumacije piva. Udruženje pivara Srbije je kroz niz aktivacija tokom kampanje interaktivno komuniciralo sa svojim potrošačima i zajedno sa partnerima i javnim ličnostima na zanimljiv, ali i efektan način predstavilo koliko je odgovorna konzumacija bitna, kako za zdravlje, tako i za bezbednost čitave nacije.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

Trezno i oprezno. Izaberi odgovorno kampanja je usmerena na promovisanje umerene konzumacije piva, isključivanje maloletnih osoba kao konzumenata piva i nekonzumiranje piva kada se vozi. Fokus kampanje je definisan na osnovu statističkih pokazatelja o upotrebi alkohola i direktnih i indirektnih posledica.
Kampanjom o odgovornoj konzumaciji piva Udruženja pivara Srbije nastoji da pivo dobije mesto koje mu pripada, a to je mesto osvežavajućeg napitka koje se odgovorno konzumira i u kome uživaju samo punoletna lica.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

Kampanja Trezno i oprezno. Izaberi odgovorno je pokrenuta kao dugoročna inicijativa sa ciljem da se razvija i okupi što veći broj zainteresovanih partnera u Srbiji iz vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, kako bi se javnosti približio značaj odgovornosti i umerenosti u konzumaciji piva.
Udruženje pivara Srbije poziva sve zainteresovane partnere da podrže kampanju i da svojim ličnim primerom pokažu značaj odgovornosti i umerenosti.

Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Reč
Članice

Članice Udruženja pivara Srbije pokrivaju 98% domaće potražnje za „zlatnim napitkom“. Veliki broj aktivnosti koje sprovode doprinose ugledu i privlačnosti brendova koje nude. Veliku pažnju u svom radu poklanjaju društvenoj odgovornosti i promociji umerene konzumacije piva.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Lav pivo u novom ruhu nagrađuje svoje potrošače!

Povodom 125 godina pivare u Čelarevu, LAV pivo, sa potpuno novim dizajnom pakovanja, organizuje veliku nagradnu igru za potrošače! Beograd, 12.07.2017 – Nakon prošlogodišnjeg predstavljanja nove recepture od 4 dara prirode – hmelja, ječma, vode i kvasca, LAV pivo ovog leta na tržište plasira novi vizuelni identitet svoje…

Ljubitelji LAV piva u poseti pivari u Čelarevu povodom 125. rođendana!

Tokom juna meseca, kompanija Carlsberg Srbija organizovala je pivske ture za potrošače, u okviru kampanje proslave jubileja pivare u Čelarevu, 125 GODINA LAVOVSKOG TRUDA ZA LAVOVSKI UŽITAK! Pivske ture bile su organizovane za posetioce iz Novog Sada, Zrenjanina i Beograda, a pivaru je posetilo ukupno 660 ljubitelja piva.…

Članovi "Riblje čorbe" se ošišali na Zaječarskoj gitarijadi u humanitarne svrhe

Naši poznati rokeri i posetioci Zaječarske gitarijade dali su podršku ženama obolelim od raka dojke, a za svaki centimetar ošišane kose Zaječarsko pivo donira centimetar perike.

Valjevska pivara nagradila učenike računarima i donirala sredstva Modernoj galeriji

Na svečanom prijemu u Valjevskoj pivari uručeni su laptop računari po jednom istaknutom učeniku svih valjevskih srednjih škola i donacija od 200.000 dinara Modernoj galeriji Valjevo. Kao deo društvene odgovornosti kompanije i podrške lokalnoj zajednici, Valjevska pivara je ovu akciju započela prošle godine povodom slave…

Carlsberg će do 2030. kao deo ambicioznog programa održivosti svesti emisije štetnih gasova u svojim pivarama na nulu

Carlsberg Grupacija je čvrsto posvećena eliminisanju emisija ugljendioksida i smanjenju upotrebe vode u svojim pivarama za polovinu do 2030. godine, u okviru svog novog programa za postizanje održivosti pod nazivom „Zajedno ka NULI“ (Together Towards ZERO). Na putu ka potpunom ostvarenju ovog cilja, između ostalog, u svim…

Nova kampanja Jelen piva - Zov prijatelja

Postoje pozivi na koje uvek odgovorimo bez mnogo razmišljanja. Kada nas poZOVe prijatelj krećemo odmah, i u dobru i u zlu, ponosni na neraskidive prijateljske odnose koji traju ceo život. Novi komunikacioni koncept za Jelen pivo "ZOV PRIJATELJA", uobličen u novoj kampanji upravo slavi zajedništvo i veliča snagu prijateljstva.…

LAV NAGRADIO „MAJSTORE PIVA I PENE“

Beograd, 13.07.2017 – Veliko finale takmičenja u točenju i serviranju piva „Majstori piva i pene“, u organizaciji kompanije Carlsberg Srbija i brenda LAV, održano je danas u Sport pabu u Beogradu. Pobedu na ovogodišnjem nacionalnom takmičenju odneo je xxxx xxxx iz xxxx koji je osvojio put na jedan od najvećih festivala piva - Oktobarfest! Na takmičenju je učestvovalo 14 finalista koji su prethodno pobedili na regionalnim takmičenjima u gradovima širom Srbije: Šabac, Niš, Kragujevac, Smederevo, Novi Sad i Beograd.

Juli 13, 2017
Slider
U fokusu

Srpski pivari: korak dalje u samoregulativi Formiran Odbor za pritužbe Kodeksa odgovornih komercijalnih komunikacija

Udruženje pivara Srbije formiralo je Odbor za pritužbe za slučajeve povrede Kodeksa odgovornih komercijalnih komunikacija. Cilj formiranja Odbora je da se obezbedi mehanizam za samoregulisanje komercijalnih aktivnosti članica Udruženja pivara Srbije. Odbor za pritužbe se sastoji od tri člana, Olivere Kovačević, novinarke i urednice RTS-a, Vladimira Čeha, osnivača Instituta za istoriju oglašavanja i Aleksandra Kovačevića, advokata iz kancelarije Kovačević Kolešan.

Mart 20, 2018

Udruženje pivara Srbije prvi put obeležilo 16. septembar Međunarodni dan odgovorne konzumacije piva

Kampanju su podržali Galeb Nikačević, Una Senić, Bane Trifunović, Inspektor Blaža, Marko Šelić Marčelo i druge poznate ličnosti.

UDRUŽENJE PIVARA SRBIJE NA PRVOM MEĐUNARODNOM NAUČNOM SIMPOZIJUMU O PIVU, PIVARSTVU I HMELJARSTVU

Udruženje pivara Srbije danas je na prvom Međunarodnom naučnom simpozijumu o pivu, pivarstvu i hmeljarstvu predstavilo stanje pivarske industrije u Srbiji prema studiji koju je revizorska kuća E&Y reaizovala 2016. godine. U periodu izmedju 2008. i…

TREZNO I OPREZNO. IZABERI ODGOVORNO

Udruženje pivara Srbije pokreće kampanju o odgovornoj konzumaciji piva, kao dugoročnoj inicijativi koja ima za cilj promociju i edukaciju koncepta odgovornog i umerenog konzumiranja piva, najavile su članice Udruženja na druženju sa medijima u…

Konferencija Udruženja pivara Srbije

Konferencija "Uticaj srpske pivarske industrije na privredu i razvoj", koja je održana u decembru 2016. godine u organizaciji Udruženja pivara Srbije istaknuto je da bi rast proizvodnje u pivarskoj industriji od osam odsto, imao pozitivan efekat u…

Na druženju uz pivo sa Udruženjem pivara Srbije

Beograd, 21. jun 2017. - Udruženje pivara Srbije ugostilo je danas medije u Radisson Blu Old Mill hotelu, gde se uz stand up komičara Srđana Jovanovića, na zabavan način predstavilo pivo kao osvežavajuće piće sa tradicijm proizvodnje dugom tri veka…

Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Posni kolač sa pivom

Potrebni sastojci: 500 ml piva, 2 čaše šećera, 1 čaša ulja, 2 čaše mlevenih oraha, 4 čaše brašna, 1 kesica praška za pecivo, 10 kašika džema po želji, 50 g mlevenih oraha

Pita sa pivom

Potrebni sastojci: 700 gr. kora za pitu, 800 gr. mlevenog mesa (ili pečuraka, praziluka...), 3 srednja glavica crnog luka, biber,so, 6 jaja, 5 dcl piva

Krekeri sa pivom

Potrebni sastojci: 1 jaje, 450 g brašna, 1 prašak za pecivo, 2 dl ulja, 1,6 dl piva; za premazivanje 1 jaje i susam

Slider

Search