Ujedinjujemo najveće pivare i sladaru u Srbiji u jedan glas pivarstva za promociju piva i dobrobit pivarske industrije i društva!

Clanica
Clanica
Clanica
Clanica
 

Udruženje
pivara Srbije

Udruženje pivara Srbije čine tri vodeće pivare u Srbiji: Apatinska pivara, Carlsberg Srbija i Heineken Srbija i najveći proizvođač slada – Sladara Soufflet, koje zajedno čine sve da uz saradnju sa državom i drugim zainteresovanim partnerima stvore održivu klimu za rast i razvoj pivarske industrije, ostvarivanje njenog punog potencijala, što ujedno doprinosi dobrobiti srpske ekonomije, životne sredine, društva i same pivarske poslovne zajednice.

O udruženju O članicama

Intro image

B2B

Uspesi i rezultati

Kontinuiranim ulaganjem i investicijama u iznosu od preko 236 miliona EUR, u periodu od 2008. do 2014. godine, članice Udruženja su ne samo uspele da prekinu negativan trend na srpskom tržištu piva, već i da od 2015-2016. godine stabilizuju i podignu pivarsku industriju na noge.
Tokom 2019. godine država je od pivarske industrije u državni budžet inkasirala preko 287,6 miliona EUR pihoda, dok je usled COVID-19 pandemije prihod države tokom 2020. godine iznosio 269,6 miliona EUR. Ovi prihodi su prvenstveno od PDV, poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, akciza i korporativnih poreza.

Saznaj više