LOADING

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Ujedinjujemo najveće pivare
i sladaru u Srbiji u jedan
glas pivarstva za promociju
piva i dobrobit pivarske
industrije i društva!

Udruženje pivara Srbije predstavlja kontinuitet udruživanja u pivarstvu još od 1958. godine. U ovom trenutku, Udruženje posluje sa šest vodećih predstavnika pivarske industrije u Srbiji: Apatinska Pivara, Beogradska industrija piva i slada BIP, Valjevska pivara, Carlsberg Srbija, Sladara Maltinex i Heineken Srbija.

Cilj udruživanja članica je podsticanje kontinuirane saradnje sa državom i partnerima, stvaranje održive klime za rast i razvoj pivarske industrije, ostvarivanje punog potencijala i doprinos razvoju srpske ekonomije.

Udruženje pivara Srbije predstavlja kontinuitet udruživanja u pivarstvu još od 1958. godine. U ovom trenutku, Udruženje posluje sa šest vodećih predstavnika pivarske industrije u Srbiji: Apatinska Pivara, Beogradska industrija piva i slada BIP, Valjevska pivara, Carlsberg Srbija, Sladara Maltinex i Heineken Srbija.

Cilj udruživanja članica je podsticanje kontinuirane saradnje sa državom i partnerima, stvaranje održive klime za rast i razvoj pivarske industrije, ostvarivanje punog potencijala i doprinos razvoju srpske ekonomije.

 • Ko smo mi?

  Predstavnici pivarske industrije okupili su se u julu 2015. godine da svojim potpisima daju saglasnost na odluku o osnivanju „Udruženja pivara Srbije“. Jednoglasnom odlukom svih tada je usvojen osnivački akt i naše Udruženje od tada predstavlja kontinuitet rada nacionalne pivarske organizacije od prvog takvog udruživanja još daleke 1958. godine u staroj Jugoslaviji, od kada je menjalo formu i broj članica.

  Udruženje radi kroz Skupštinu udruženja koju čine svi članovi, Upravni odbor, predsednika i izvršnog menadžera, kao i kroz brojne radne grupe sa posebnim temama od interesa za organizaciju.

  Rad Udruženja danas podržavaju predstavnici članica potpisnica: Apatinska Pivara doo, generalni direktor Vladimir Novaković, Beogradska industrija piva, slada i bezalkoholnih pića Beograd (Bip – M6), direktor Aleksandar Popovski, Akcionarsko društvo za proizvodnju piva i bezalkoholnih pića Valjevska pivara, direktor Aleksandar Rajevac, Carlsberg Srbija doo, Čelarevo, generalni direktor Vladimir Vava, Sladara Maltinex doo, Bačka Palanka, direktor Borislav Aralica, Heineken Srbija doo Zaječar, Alexandros Daniilidis.

  Upravni odbor čini pet članova: Vladimir Novaković, Alexandros Daniilidis, Aleksandar Rajevac, Vladimir Vava i Borislav Aralica, dok su zastupnici Udruženja Vladimir Novaković, predsednik Upravnog odbora i Rebeka Božović, izvršna menadžerka Udruženja.

  Skupština organizacije „Udruženje pivara Srbije“ će u svom mandatu raditi u interesu celokupne pivarske industrije u Republici Srbiji i pratiti izvršenje svih dogovorenih aktivnosti, a mi verujemo da će ovakav način rada doneti uspeh i vrhunske rezultate u daljem poslovanju.

   

  Reč Vladimira Novakovića, predsednika Udruženja pivara Srbije

  Reč Vladimira Novakovića, predsednika Udruženja pivara SrbijePoštovani posetioci, prijatelji i partneri,

  Pozdravljam vas ispred Udruženja pivara Srbije, organizacije koja teži da zajedničkim naporima industrije piva i svih zainteresovanih partnera, radi na stalnom predstavljanju svih aspekata koje donosi poslovanje pivarske industrije u Srbiji. Naš poseban fokus jeste rad na unapređenju domaće poslovne prakse i klime, a na dobrobit ekonomije, životne sredine, društva i same pivarske poslovne zajednice. Udruženju je važno da za budućnost gradi partnerske odnose, jer upravo zahvaljujući njima, glas nas, pivara, se čuje više i dalje.

  Pivarska industrija ukupno, direktno i indirektno zapošljava preko 17.000 ljudi i doprinosi budžetu Srbije sa više od 230 miliona evra godišnje kroz izdvajanja za akcize, poreze, socijalna davanja i doprinose. Međutim, naši podaci govore o tome da industrija piva u prethodnim godinama beleži pad od oko 14%, što, samim tim, utiče i na smanjeni doprinos pivarske industrije ekonomiji i društvu Srbije. 

  Zato je cilj našeg Udruženja da se kroz kontinuiranu saradnju sa državom i partnerima, stvori održiva i predvidiva ekonomska klima za rast i razvoj pivarske industrije kako bi se stabilizovao trend i kako bismo zajednički započeli mogući rast i dostigli nivo tržišta iz referentne 2008. godine, i tako ostvarili svoje pune potencijale i dali još veći doprinos razvoju srpske ekonomije. 

  Udruženje pivara Srbije ima zadatak da razvija i štiti interese industrije, ali i obavezu da promoviše odgovornost. Pod tim se podrazumevaju dve ključne reči: odgovornost (promovisanje odgovorne konzumacije piva) i umerenost (umereno uživanje u pivu). Jedan od najvažnijih ciljeva članica Udruženja jeste da edukuje i propagira odgovornu konzumaciju piva, pa se kampanja za odgovornu konzumaciju piva, definiše u budućnosti kao jedna od najvažnijih aktivnosti Udruženja. 

  Na nivou Udruženja smo usvojili i poseban Kodeks - set pravila igre za naše Udruženje čije odredbe idu i više od postojeće zakonske regulative u našoj zemlji. Time želimo da osiguramo fer utakmicu na tržištu i doprinesemo unapređenju poslovne prakse u našoj industriji.

   

  Reč Rebeke Božović, izvršne menadžerke Udruženja

  Reč Rebeke Božović, izvršne menadžerke UdruženjaŽelim da pozdravim sve ljubitelje piva, sve vas posetioce ovog web sajta!

  Udruženje pivara Srbije, kao krovna organizacija proizvođača piva i slada, u Srbiji posluje od 1958. godine i naše članice pokrivaju preko 98% potražnje na domaćem tržištu. Na nacionalnoj mapi udruženja, ovo nesumnjivo stavlja naše Udruženje na mesto jednog od najstarijih i najznačajnijih.

  Udruženje pivara Srbije posluje sa šest članica, koje su: Apatinska pivara, Beogradska industrija piva BIP, Valjevska pivara, Karlsberg Srbija, Maltinex sladara, Hajneken Srbija, a postoji i veoma živa i intenzivna saradnja sa mnogim drugim Udruženjima, institucijama i partnerima, dok je Udruženje jedan od osnivača organizacije Sepen koja se zalaže za unapređenje životne sredine.

  Krajem 2016. godine, Udruženje je na svojoj konferenciji u hotelu Metropol, predstavilo studiju „Ekonomski uticaj pivarske industrije u Srbiji“  izrađenu u saradnji sa revizorskom kućom EY, koja je dala značajan osvrt na uslove poslovanja pivarske industrije i njen doprinos ekonomiji i društvu. Dogovaranje i rad na povoljnijim uslovima za našu industriju je neophodno kako bi pivarska industrija postigla svoj pun potencijal i još više doprinela ekonomskom i društvenom razvoju Srbije.

  Podaci iz studije pokazuju da pivarska industrija upošljava preko 17 hiljada ljudi direktno i indirektno, i da se 92 odsto sirovina i usluga nabavlja lokalno sa direktnim uticajem na sprsku privredu i poljoprivredu. Takođe, budžetska davanja čine oko 3.3 odsto ukupnih državnih prihoda. 

  Ove i narednih godina želimo da radimo na tome da se pivo vrati na mesto koje mu pripada kao omiljenom piću, koje povezujemo sa najlepšim događajima u životu, slavljima i proslavama, kada se konzumira umereno, pa vas pozivam da nam se pridružite u kampanji o odgovornoj konzumaciji piva, koja kreće 4. avgusta, na Svetski dan piva i u saradnji sa partnerima realizovaće se do kraja godine. Klikom na našu Facebook stranicu, pratite naše dnevne akcije i pivarske priče, učestvujte u konkursima i osvojite nagrade! Živeli!

Ujedinjujemo najveće pivare
i sladaru u Srbiji u jedan
glas pivarstva za promociju
piva i dobrobit pivarske
industrije i društva!

Udruženje pivara Srbije predstavlja kontinuitet udruživanja u pivarstvu još od 1958. godine. U ovom trenutku, Udruženje posluje sa šest vodećih predstavnika pivarske industrije u Srbiji: Apatinska Pivara, Beogradska industrija piva i slada BIP, Valjevska pivara, Carlsberg Srbija, Sladara Maltinex i Heineken Srbija.

Cilj udruživanja članica je podsticanje kontinuirane saradnje sa državom i partnerima, stvaranje održive klime za rast i razvoj pivarske industrije, ostvarivanje punog potencijala i doprinos razvoju srpske ekonomije.

 • Pregled pivarske industrije

  Podaci Udruženja pivara Srbije, čije su članice: Apatinska pivara, Beogradska industrija piva BIP, Valjevska pivara, Carlsberg Srbija, Maltinex sladara, Heineken Srbija, svedoče da je u 2014. godini kroz akcize, socijalna davanja, poreze i doprinose, u budžet uplaćeno 235 miliona evra. Ova suma čini 3,3 odsto budžetskih prihoda, što bi značilo da sa svakom litrom prodatog piva, kroz akcize i PDV u budžet odlazi 30 evro centi. Pivarska industrija kroz direktno i indirektno zapošljavanje za sebe vezuje 17.219 ljudi. Revizorska kuća „Ernst & Young“ je ove rezultate opisala u svojoj studiji „Ekonomski uticaj pivarske industrije u Srbiji“.

  U periodu od 2008. do 2014. godine, članovi Udruženja investirali su u Srbiju 236 miliona evra. Od toga 177 miliona u proizvodnju. Ipak, ova idustrija susretala se sa negativnim trendom, tržište piva u Srbiji doživelo je značajan pad od čak 15%. Pretpostavka je da su glavni razlozi za pad državnih prihoda smanjenje domaće potrošnje i izvoza piva kao i pad vrednosti domaće valute za 46% u odnosu na 2008. Ipak, u poslednje tri godine uspeli su da dosegnu stabilizaciju što je naznaka dugoročnog oporavka. Ponuda nije smanjena, već je povećana. Potrošači se danas u prilici da biraju između različitih vrsta piva, od najpopularnijeg lagera do radlera, pšeničnog piva, tamnog piva i drugih. Veća ponuda i konkurencija su dobre za kategoriju, a samim tim su i interesantnije i primamljivije potrošačima. Povećanje proizvodnje u pivarskoj industriji Srbije za osam odsto, donelo bi u narednim godinama 15 miliona evra dodatnih poreskih davanja državi.

  Proivođači piva koji su članovi Udruženja pivara Srbije, poštuju stroge propise i pravila, koriste najviše standarde u proizvodnji i imaju obavezu da ne koriste genetski modifikovane sastojke. Pored odgovornog poslovanja prema okruženju i državi, održivost udruženja se ne ogleda samo u ciframa, već i u širokoj mreži inicijativa i društveno odgovornih kampanja koje se odnose na odgovornu konzumaciju piva i vožnju, kulturu i edukativne aktivnosti.

  Prosečna godišnja potrošnja piva po glavi stanovnika je 56 litara, što je ispod EU proseka. U EU je 68 litara. Pivo izvozimo u BiH, Mađarsku, Hrvatsku, Crnu Goru i Grčku, a najviše se prodaje u prodavnicama. Čak 2,5 puta više nego u ugostiteljskim objektima. Potrošnja piva po glavi stanovnika se smanjila u poslednjih 7 godina. Razlog tome je porast poreskih davanja koja su direktno uticalo na cenu piva, smanjenje kupovne moći i baze potrošača.

  Za pozitivan rast pivarske industrije u narednim godina potrebna je predvidivost i održivost, stabilizacija akciza i dijalog o podsticajima za pivarsku industriju.

Ujedinjujemo najveće pivare
i sladaru u Srbiji u jedan
glas pivarstva za promociju
piva i dobrobit pivarske
industrije i društva!

Udruženje pivara Srbije predstavlja kontinuitet udruživanja u pivarstvu još od 1958. godine. U ovom trenutku, Udruženje posluje sa šest vodećih predstavnika pivarske industrije u Srbiji: Apatinska Pivara, Beogradska industrija piva i slada BIP, Valjevska pivara, Carlsberg Srbija, Sladara Maltinex i Heineken Srbija.

Cilj udruživanja članica je podsticanje kontinuirane saradnje sa državom i partnerima, stvaranje održive klime za rast i razvoj pivarske industrije, ostvarivanje punog potencijala i doprinos razvoju srpske ekonomije.

 • Naše članice

  Udruženja pivara Srbije predstavlja kontinuitet u udruživanju pivarskih kompanija još od 1958. godine iz doba stare Jugoslavije. Današnje Udruženje je formalno osnovano 8. jula 2015. godine, i čini ga šest članica, koje spadaju u vodeće predstavnike pivarske industrije u Srbiji.

  Cilj Udruženja je da se kroz kontinuiranu saradnju sa državom i partnerima stvori održiva i predvidiva ekonomska klima za rast i razvoj pivarske industrije, kako bi se ostvarili puni potencijali i povećao doprinos razvoju srpske ekonomije.

  Članice su sledeće:

  Apatinska Pivara doo

  Apatinska pivara osnovana je 1756. godine kao „Carska pivara” u Apatinu.

  Apatinska pivara je lider na domaćem tržištu u proizvodnji piva, sedište joj se nalazi u Apatinu, komercijalni centar u Beogradu, a distributivni centri su u Odžacima, Inđiji, Mladenovcu, Novom Sadu, Čačku i Nišu.

  Prijatelj i pokrovitelj je mnogobrojnih kulturnih, muzičkih i sportskih dešavanja, na nacionalnom i regionalnom nivou: fudbalska Jelen Super Liga Srbije, muzičkih događaja – Jelen Live, Beck’sperience, Sabor trubača u Guči, Beogradski festival piva i dr. Proizvodi: Jelen pivo, Jelen cool, Jelen fresh grejpfrut, Jelen fresh limun, Apatinsko, Nikšićko pivo, Nikšićko tamno, Staropramen, Becks, Stella Artois, Löwenbräu.

  BIP - Akcionarsko društvo Beogradska industrija piva, slada i bezalkoholnih pića Beograd

  Beogradska industrija piva – BIP zvanično započinje rad pod ovim imenom januara 1963. godine. U sastav BIP-a tada ulaze „Industrija piva 7. Juli” (Vajfertova pivara), „Pivara Beograd” (Bajlonijeva pivara) i preduzeća „Bezalko”. Osnovna delatnost udruženog kolektiva bila je proizvodnja piva, slada, sirupa, leda i bezalkoholnih pića. Udruživanje označava i početak znatnih ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju pogona, koji je do tada bio na nivou iz perioda pre Drugog svetskog rata.

  Do kraja sedamdesetih godina BIP je postao lider na tržištu piva u SFRJ. Prvi je 1969. godine započeo sa proizvodnjom popularnog napitka „Ruski kvas’’, da bi 1971. godine bila otočena prva limenka sa pivom. Paletu proizvoda tada su činila piva: „Sveti Stefan’’, „Gambrinus’’, „BIP’’ svetlo i tamno itd.

  Godine 2002. BIP prvi u državi izbacuje pivo u plastičnoj flaši koje ubrzo postaje hit među potrošačima i 2003. godine promoviše novi brend piva Bg.

  Valjevska pivara

  Osnovana je 1860. godine kao zanatska radionica za proizvodnju drvenih bačvi ručnog rada. Pivara je uspela da se proširi i razvije zahvaljujući ulozima drugih trgovaca kao ortaka. Stalni rast pivare omogućio je da 1891. godine preraste u akcionarsko društvo, a uvođenjem parne mašine 1910. godine nastupa prekretnica i otpočinje industrijska proizvodnja piva.

  Sredinom 80tih, preduzeće je bilo udruženo u SOUR AIK „Valjevo” Valjevo, a sa promenama u privredno-sistemskom zakonodavstvu, 1990. godine pivara menja svoj svojinski oblik organizovanja iz forme radne organizacije u društveno preduzeće pod nazivom „Jedinstvo” p.o. Valjevo. Ubrzo postaje i „Pivara” Valjevo, da bi 2000. godine konačno dobila konačno ime – DP „Valjevska Pivara” Valjevo. 31. januara 2011. usvajanjem Plana reorganizacije pivara postala je vlasništvo države, a osnovna delatnost preduzeća ostaju proizvodnja piva i osvežavajućih bezalkoholnih pića.

  Carlsberg Srbija doo

  Kompanija Carlsberg Srbija deo je Carlsberg Grupacije, treće po veličini pivske kompanije u svetu. Carlsberg Grupacija posluje na 140 tržišta i zapošljava preko 40.000 ljudi.

  Carlsberg je ušao na tržište Srbije krajem 2003. godine, kupovinom pivare u Čelarevu, a 2005. godine pivara dobija prestižno ime Carlsberg Srbija.

  Pivaru u Čelarevu osnovao je 1892. godine Lazar Dunđerski, u to vreme jedan od najistaknutijih srpskih veleposednika, na poljoprivrednom imanju svoje porodice. Nakon završetka Drugog svetskog rata u postupku nacionalizacije, pivara je od privatnog, postala državno i društveno vlasništvo. Značajan tehnološki razvoj pivare počinje tek sedamdesetih godina dvadesetog veka.

  Posebno nagli razvoj, pivara doživljava 1990. godine kada se montira najsavremenija, potpuno automatizovana variona, kapaciteta 1.200.000 hl godišnje. U toku svoje istorije pivara u Čelarevu je proizvodila: Dunđerskovo pivo, Čib pivo, Tref zlatno pivo, Standard pivo, Herkules crno pivo, Export ala Pilsen, Novosadsko pivo, Specijalno crno pivo, Lav pivo - specijal.

  Svoj najpoznatiji brend LAV, pivara je lansirala na tržište 1981. godine, a danas LAV predstavlja jedan od najpopularnijih pivskih brendova u Srbiji.

  Pivski portfolio kompanije Carlsberg Srbija broji 12 pivskih brendova: LAV, Twist Limun, Merak, Tuborg, Carlsberg, Budweiser Budvar, Erdinger, Brooklyn, Guinness, Holsten, Grimbergen i San Miguel.

  Pored toga, kompanija je proizvođač i distributer poznatog sajder brenda, Somersby.

  Jedan od postulata poslovanja kompanije Carlsberg kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou jeste ulaganje u dobrobit lokalne zajednice, pa je tako početkom 2015. godine, kompanija Carlsberg Srbija osnovala fondaciju Carlsberg i Dunđerski koja se bavi dobrotvornim radom u oblastima očuvanja kulturne baštine Vojvodine, zaštite životne sredine, razvoja lokalne zajednice i nauke i obrazovanja.

  Heineken Srbija doo Zaječar

  HEINEKEN je najrasprostranjeniji proizvođač piva na svetu i ima vodeću ulogu u razvoju i marketingu premium pivskih brendova i cidera. Više od 250 međunarodnih, regionalnih, lokalnih i posebnih vrsta piva i cidera, predvođenih Heineken® brendom, čine snažan portfolio kompanije.

  HEINEKEN ima stabilnu i dobro izbalansiranu geografsku rasprostranjenost i zauzima liderske pozicije, kako na razvijenim tržištima, tako i na tržištima u razvoju. Broj zaposlenih iznosi 73.000, a kompanija posluje u 167 pivara, sladara i drugih proizvodnih pogona u više od 70 zemalja.

  Od 2008. u svom vlasništvu ima i Zaječarsko pivo, koje sad pripada vlasništvu Ujedinjenih srpskih pivara, nastale spajanjem Heineken's Braurei MB i Efes Srbija.

  Zaječarsko® pivo je brend sa dugom tradicijom, a vrhunski kvalitet koji ga decenijama odlikuje stvorio je od njega brend koji predstavlja ponos timočkog regiona i istočne Srbije.

  Sladara Maltinex doo, Bačka Palanka

  Preduzeće Sladara „Maltinex” se nalazi u Bačkoj Palanci i sa radom je počela 1974. godine. Prvobitno instaliran kapicitet proizvodnje je bio 40.000 t slada.

  2004. godine je privatizovana od strane francuske kompanije SOUFFLET GROUP, koja je najveća svetska kompanija u proizvodnji slada. Od te godine počinje intenzivan period investiranja kako u povećanje kapaciteta, tako i u poboljšanje i modernizaciju tehnološkog procesa. Najvažniji rezultati tih investicija su povećanje kapaciteta na 72.000 t slada godišnje, kao i poboljšanje kvaliteta slada koji sada odgovara evropskim i svetskim standardima.

  Velika pažnja i značajna sredstva se ulažu u organizaciju proizvodnje ječma. Redovno se prate svi noviteti u sortimentu, tehnološkom procesu proizvodnje ječma, zaštiti useva. Sva ta nova znanja se prenose proizvođačima ječma u cilju postizanja viših prinosa i boljeg kvaliteta.

  Kontinuiran rad na poboljšanju svih performansi proizvodnog ciklusa su doprineli da danas Sladara ima kvalitetan proizvod koji zadovoljava veoma stroge kriterijume svojih kupaca. Zahvaljujući takvoj razvojnoj politici, Sladara je danas jedna od vodećih sladara u regionu.

  Uspešnosti poslovanja preduzeća, doprinose korektni i fer odnosi kako sa kupcima, tako i sa dobavljačima. Na taj način Sladara je stekla reputaciju pouzdanog i poverljivog partnera, koji uvek i na vreme ispunjava sve preuzete obaveze.

Ujedinjujemo najveće pivare
i sladaru u Srbiji u jedan
glas pivarstva za promociju
piva i dobrobit pivarske
industrije i društva!

Slider
Da li
ste znali?

Istorijat piva u svetu

Još je praistorijski čovek otkrio da divlja pšenica i ovas, potopljeni u vodu, daju tamnu, penušavu i osvežavajuću tečnost, posle čijeg se pijenja poboljšava raspoloženje i snaga. Pivo zauzima posebno mesto u životu ljudi već od samog početka civilizacije. „Božansko piće” poteklo iz „zemlje između dve reke” Mesopotamije i jedno od najstarijih pića poznatih čoveku. Piće koje čoveka prati kroz celu…

Pročitaj više...
Da li
ste znali?

Pivo i zdravlje

Pre više godina su članicama Evropskog parlamenta u Briselu prezentovani naučni podaci o pivu i zdravlju, u kojima se vide dobrobiti umerene konzumacije piva za zdravlje čoveka. Tom prilikom je članica Evropskog parlamenta, gđa Marien Tisen, iznela da je umerenost preduslov za pozitivan doprinos piva zdravlju.

Pročitaj više...
Da li
ste znali?

Pivo je piće od prirodnih sastojaka

Ječam, hmelj, voda i kvasac su četiri dara iz prirode koja čine osnovu piva, njegov pun ukusa i idealnu gorčinu. Ovi prirodni sastojci doprinose zdravoj i izbalansiranoj ishrani. Kao i u svakoj drugoj prirodnoj hrani u sastav piva ulaze i antioksidansi, vitamini iz grupe B, minerali i vlakna.

Pročitaj više...
Da li
ste znali?

Istorijat piva u Srbiji

Pivo se u Srbiji proizvodi skoro tri veka. U početku pravljeno za kućnu upotrebu, da bi sa razvojem trgovine postalo sredstvo plaćanja, a danas pre svega  je povod za slavlje, okupljanje i uživanje.

Pivo u Srbiji počelo je da se konzumira još u 15. Veku, za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića, kao novo piće preneto od severnih suseda. Kuvali su ga u domaćinstvima, u kafanama, pa i u samoj…

Pročitaj više...
Arrow
Arrow
Slider

Budi
Odgovoran!

GLOBALNA INICIJATIVA O ODGOVORNOJ KONZUMACIJI PIVA

Priča o odgovornoj konzumaciji piva datira iz 2003. godine kada je osnovano Svetsko udruženje pivara sa ciljem osnaživanja društvene odgovornosti pivarske industrije.
Pivari iz celog sveta udruženi dele znanja i iskustva međusobno, ali i sa svojim partnerima i potrošačima. Već skoro 15 godina Svetsko pivarsko udruženje sprovodi veliki broj inicijativa kako bi, pre svega, edukovali svoje konzumente šta odgovorno ispijanje piva jeste.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

Najveći broj inicijativa odnosio se na neumerenost u ispijanju alkohola, konzumaciju alkohola pri vožnji, i na maloletna lica koja moraju da budu potpuno isključena kada je reč o konzumiranju alkohola, kao i na ekološku održivost i doprinos lokalnim zajednicama u kojima pivarska industrija posluje.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

16. SEPTEMBAR - SVETSKI DAN ODGOVORNE KONZUMACIJE PIVA
Kao rezultat brojnih inicijativa i aktivnosti pivara širom sveta, 2015. godine je 16. septembar ustanovljen kao Svetski dan odgovorne konzumacije piva. Na taj dan pivari u zemljama širom sveta organizuju brojne aktivacije i kampanje kako bi se u društvu što više govorilo i znalo o odgovornoj konzumaciji i kako bi se javnosti približio značaj odgovornosti. Veliki i mali proizvođači piva u svoje inicijative o odgovornoj konzumaciji uključuju i veliki broj zainteresovanih partnera kako bi saradnjom sa njima plasirali poruke ka što većem broju ljudi.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

ODGOVORNA KONZUMACIJA PIVA U SRBIJI

Prema Evropskom istraživanju o upotrebi alkohola koje su realizovali
Ministarstvo zdravlja RS i Institut za javno zdravlje Srbije 􀃅Dr Milan Jovanović Batut”, koje je obuhvatilo mlade uzrasta 15-16 godina pokazuje da je 9 od 10 učenika bar jednom u životu popilo jedno ili više alkoholnih pića, a da jedna četvrtina dece uzrasta 16 godina redovnije konzumira alkohol.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

Prema Nacionalnom vodiču za dijagnostikovanje i lečenje alkohola, najveći procenat ljudi koji piju je u starosnoj grupi 20-34 godine. Statistike pokazuju da je skoro 4.000 saobraćajnih nesreća u 2016. prouzrokovano zbog lošeg psihofizičkog stanja vozača. Vozači pod dejstvom alkohola su učestvovali sa 11,7% u ukupnom broju saobraćajnih nesreća, dok je alkohol uticao na čak 17% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Najveći broj povređenih lica u saobraćajnim nesrećama su mladi uzrasta 15-30 godina.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

Udruženje pivara Srbije promoviše odgovornu konzumaciju piva. Proizvođači piva - članovi udruženja, imaju snažnu samoregulativu, stroge propise i pravila, čak i više od onoga što je propisano Zakonom. Ova pravila čine Kodeks usvojen na nivou industrije koji propagira zakonitost, iskrenost, poštenje i dobre poslovne običaje. Osim toga, članice Udruženja od 2015. godine sprovode brojne inicijative u vezi sa odgovornim i umerenim pijenjem piva, ali i kako bi doprinele društvenom okruženju u kom posluju.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

TREZNO I OPREZNO. IZABERI ODGOVORNO.
Kampanja o odgovornoj konzumaciji piva počinje simbolično na Međunarodni dan piva, 4. avgusta i završava se 16. septembra na Svetski dan odgovorne konzumacije piva. Predviđeno je da cela poslednja nedelja kampanje zvanično bude Nedelja odgovorne konzumacije. S tim u vezi Udruženje pivara Srbije je pripremilo niz aktivacija tokom kampanje kako bi interaktivno komuniciralo sa svojim potrošačima i na zanimljiv, ali i efektan način im predstavilo koliko je odgovorna konzumacija bitna, kako za zdravlje, tako i za bezbednost čitave nacije.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

Kampanja je usmerena na promovisanje umerene konzumacije piva, isključivanje maloletnih osoba kao konzumenata piva i nekonzumiranje piva kada se vozi. Fokus kampanje je definisan na osnovu statističkih pokazatelja o upotrebi alkohola i direktnih i indirektnih posledica.

Kampanjom o odgovornoj konzumaciji piva Udruženja pivara Srbije nastoji da pivo dobije mesto koje mu pripada, a to je mesto osvežavajućeg napitka koje se odgovorno konzumira i u kome uživaju samo punoletna lica.

Image is not available
Image is not available

Budi
Odgovoran!

Cilj je da se kampanja u narednim godinama razvija i okupi što veći broj zainteresovanih partnera u Srbiji iz Vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, kako bi se javnosti približio značaj odgovornosti i umerenosti u konzumaciji piva.

Udruženje pivara Srbije poziva sve zainteresovane partnere da podrže kampanju i da svojim ličnim primerom pokažu značaj odgovornosti i umerenosti.

Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Reč
Članice

Članice Udruženja pivara Srbije pokrivaju 98% domaće potražnje za „zlatnim napitkom“. Veliki broj aktivnosti koje sprovode doprinose ugledu i privlačnosti brendova koje nude. Veliku pažnju u svom radu poklanjaju društvenoj odgovornosti i promociji umerene konzumacije piva.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Lav pivo u novom ruhu nagrađuje svoje potrošače!

Povodom 125 godina pivare u Čelarevu, LAV pivo, sa potpuno novim dizajnom pakovanja, organizuje veliku nagradnu igru za potrošače! Beograd, 12.07.2017 – Nakon prošlogodišnjeg predstavljanja nove recepture od 4 dara prirode – hmelja, ječma, vode i kvasca, LAV pivo ovog leta na tržište plasira novi vizuelni identitet svoje…

Ljubitelji LAV piva u poseti pivari u Čelarevu povodom 125. rođendana!

Tokom juna meseca, kompanija Carlsberg Srbija organizovala je pivske ture za potrošače, u okviru kampanje proslave jubileja pivare u Čelarevu, 125 GODINA LAVOVSKOG TRUDA ZA LAVOVSKI UŽITAK! Pivske ture bile su organizovane za posetioce iz Novog Sada, Zrenjanina i Beograda, a pivaru je posetilo ukupno 660 ljubitelja piva.…

Članovi "Riblje čorbe" se ošišali na Zaječarskoj gitarijadi u humanitarne svrhe

Naši poznati rokeri i posetioci Zaječarske gitarijade dali su podršku ženama obolelim od raka dojke, a za svaki centimetar ošišane kose Zaječarsko pivo donira centimetar perike.

Valjevska pivara nagradila učenike računarima i donirala sredstva Modernoj galeriji

Na svečanom prijemu u Valjevskoj pivari uručeni su laptop računari po jednom istaknutom učeniku svih valjevskih srednjih škola i donacija od 200.000 dinara Modernoj galeriji Valjevo. Kao deo društvene odgovornosti kompanije i podrške lokalnoj zajednici, Valjevska pivara je ovu akciju započela prošle godine povodom slave…

Carlsberg će do 2030. kao deo ambicioznog programa održivosti svesti emisije štetnih gasova u svojim pivarama na nulu

Carlsberg Grupacija je čvrsto posvećena eliminisanju emisija ugljendioksida i smanjenju upotrebe vode u svojim pivarama za polovinu do 2030. godine, u okviru svog novog programa za postizanje održivosti pod nazivom „Zajedno ka NULI“ (Together Towards ZERO). Na putu ka potpunom ostvarenju ovog cilja, između ostalog, u svim…

Nova kampanja Jelen piva - Zov prijatelja

Postoje pozivi na koje uvek odgovorimo bez mnogo razmišljanja. Kada nas poZOVe prijatelj krećemo odmah, i u dobru i u zlu, ponosni na neraskidive prijateljske odnose koji traju ceo život. Novi komunikacioni koncept za Jelen pivo "ZOV PRIJATELJA", uobličen u novoj kampanji upravo slavi zajedništvo i veliča snagu prijateljstva.…

LAV NAGRADIO „MAJSTORE PIVA I PENE“

Beograd, 13.07.2017 – Veliko finale takmičenja u točenju i serviranju piva „Majstori piva i pene“, u organizaciji kompanije Carlsberg Srbija i brenda LAV, održano je danas u Sport pabu u Beogradu. Pobedu na ovogodišnjem nacionalnom takmičenju odneo je xxxx xxxx iz xxxx koji je osvojio put na jedan od najvećih festivala piva - Oktobarfest! Na takmičenju je učestvovalo 14 finalista koji su prethodno pobedili na regionalnim takmičenjima u gradovima širom Srbije: Šabac, Niš, Kragujevac, Smederevo, Novi Sad i Beograd.

Juli 13, 2017
Slider
U fokusu

Udruženje pivara Srbije prvi put obeležilo 16. septembar Međunarodni dan odgovorne konzumacije piva

Kampanju su podržali Galeb Nikačević, Una Senić, Bane Trifunović, Inspektor Blaža, Marko Šelić Marčelo i druge poznate ličnosti.

Septembar 16, 2017

UDRUŽENJE PIVARA SRBIJE NA PRVOM MEĐUNARODNOM NAUČNOM SIMPOZIJUMU O PIVU, PIVARSTVU I HMELJARSTVU

Udruženje pivara Srbije danas je na prvom Međunarodnom naučnom simpozijumu o pivu, pivarstvu i hmeljarstvu predstavilo stanje pivarske industrije u Srbiji prema studiji koju je revizorska kuća E&Y reaizovala 2016. godine. U periodu izmedju 2008. i…

TREZNO I OPREZNO. IZABERI ODGOVORNO

Udruženje pivara Srbije pokreće kampanju o odgovornoj konzumaciji piva, kao dugoročnoj inicijativi koja ima za cilj promociju i edukaciju koncepta odgovornog i umerenog konzumiranja piva, najavile su članice Udruženja na druženju sa medijima u…

Konferencija Udruženja pivara Srbije

Konferencija "Uticaj srpske pivarske industrije na privredu i razvoj", koja je održana u decembru 2016. godine u organizaciji Udruženja pivara Srbije istaknuto je da bi rast proizvodnje u pivarskoj industriji od osam odsto, imao pozitivan efekat u…

Na druženju uz pivo sa Udruženjem pivara Srbije

Beograd, 21. jun 2017. - Udruženje pivara Srbije ugostilo je danas medije u Radisson Blu Old Mill hotelu, gde se uz stand up komičara Srđana Jovanovića, na zabavan način predstavilo pivo kao osvežavajuće piće sa tradicijm proizvodnje dugom tri veka…

Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Koja hrana ide najbolje uz pivo

Viševekovna tradicija stoji iza kombinovanja piva i hrane, stoga postoje različiti načini konzumiranja – kao aperitiv, za vreme jela ili nakon jela. Ovome dodajemo boje, ukuse, količinu alkohola i arome, temperaturu konzumiranja i priliku u kojoj ćemo ispijati „zlatni napitak“, pa dolazimo do toga da se pivo može kombinovati gotovo sa svom hranom, bilo da je reč o mesu, ribi, ukiseljenom ili…

Ćureće šnicle sa pivom

Potrebni sastojci: četiri ćureće šnicle, 500g krompira, 2 šargarepe, 200g pečuraka, 150ml piva, 2-3 supene kašike soja sosa, biber i pola kašičice karija.

Priprema: Začinite šnicle soja sosom, biberom i karijem. Isecite krompir, šargarepu i pečurke na krupne komade, stavite ih u pleh, pa dodajte so i biber. Odozgo poređajte šnicle. Zatim sipajte pivo i uvijte u foliju. Stavite u rernu na…

Pivski hleb sa bosiljkom

Potrebni sastojci: 400g mekog brašna, 100g raženog brašna, 300ml piva, 4g suvog kvasca, 1 velika kašičica soli, 1 kašičica crnog bibera u zrnu, 40g parmezana i 1 šaka svežeg ili 2 kašičice suvog bosiljka.

Priprema: Pomešajte sve suve sastojke (brašno, kavasac, parmezan, biber i so). Zatim dodajte pivo i sve dobro umesite. Nakon toga dodajte bosiljak. Smesu oblikujte u loptu i ostavite da naraste…

Slider

Search